Partners

Stadsarcheologie Gent

Sinds 1973 speelt de Stad Gent een pioniersrol op het vlak van stadsarcheologie. Wat begon met de opgravingen in de oostelijke buitentuin van de Sint-Pietersabdij is uitgegroeid naar een kwaliteitsvol beheer van het volledige Gentse boven- en ondergrondse, roerende en onroerende archeologische patrimonium, in aansluiting bij de wet- en regelgeving van de Vlaamse Overheid.

Meer info vindt u hier.

Goed in erfgoed Comm. V.

Goed in erfgoed is een studiebureau dat zich richt tot overheden, bedrijven en particulieren die te maken krijgen met onroerend erfgoed. Goed in erfgoed biedt archeologisch advies bij bouw- en ontwikkelingsprojecten en staat de bouwheer bij in het archeologisch proces van archeologienota tot opgraving. Verder is er expertise aan boord inzake beheer en studie van archeologische collecties en sites, en de presentatie van wetenschappelijke resultaten aan een niet-gespecialiseerd publiek. Met betrekking tot bouwkundig erfgoed voert Goed in erfgoed bouwhistorisch onderzoek uit op maat. Dit gaat van een quickscan van de erfgoedwaarden van een pand over een historische nota op basis van archief- en documentatiewerk tot een totale ontleding van een monument in functie van restauratie of een beheersplan.

Meer info vindt u hier.

%d bloggers liken dit: