Gentse pijpenmakers aan het werk

Tijdens het Ancien Régime vestigden zich reeds pijpenbakkers in Gent. Uit de 17de eeuw kennen we de vraag van Gentenaar J.B. Moerman aan het stadsbestuur om het alleenrecht op de productie van kleipijpjes te verkrijgen in Gent. Dit verzoekschrift uit 1630 werd door het stadsbestuur negatief beantwoord aangezien het de broodwinning van een ruimere groep mensen die met de verkoop en productie van pijpen zijn bestaan verdiende in gevaar zou brengen. Ook stelde men dat de ‘nieuwigheid’ van het pijpenbakken er voor Gent en omstreken al een beetje af was.

Enkele jaren later, in 1665, betaalde het stadsbestuur wel een behoorlijke som aan pijpenbakker Jan Tradenius waarvan door het stadsbestuur wordt gesteld dat hij het bakken van pijpen in Gent zou hebben geïntroduceerd.

Lees verder “Gentse pijpenmakers aan het werk”